ONUG skapar arbetsgrupp i försök att förbättra hybrida molntjänster